VOTD: 2012 Suzuki V-Strom

Scott Brady takes a look at the 2012 Suzuki V-Strom.

Tagged: , , ,